การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
แนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี
องค์ความรู้
คู่มือ
 
 
องค์ความรู้ กลับหน้าหลัก
      ปี พ.ศ. 2556
องค์ความรู้ เรื่อง วิเคราะห์กระบวนการทำงานที่สำคัญของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2556
องค์ความรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยสถาบันของฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล ประจำปีการศึกษา 2556
องค์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2556
-->  page 1